CO Bydgoszcz – Poradnie

Poradnie

Przychodnia Centrum Onkologii w Bydgoszczy to 12 poradni specjalistycznych. Znajduje się na parterze budynku głównego. Każdego dnia z jej usług korzysta około tysiąca Pacjentów. Pracują w niej najlepsi specjaliści z różnych dziedzin medycznych. Przychodnia otwarta jest od poniedziałku do piątku. Informacje, w jakich godzinach oraz w którym gabinecie przyjmuje konkretny lekarz wyświetlane są na elektronicznej tablicy.

Nasi Pacjenci przyjmowani są w następujących poradniach specjalistycznych:

 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Płuc
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Anestezjologiczna i Walki z Bólem

Podczas pierwszej rejestracji Pacjentowi zakładana jest kartoteka. Istnieje możliwość jej założenia przez telefon, jednak przy pierwszej wizycie Pacjent będzie proszony o uzupełnienie niezbędnych informacji w Biurze Obsługi Pacjenta. W tym celu potrzebny będzie dowód osobisty.

Biuro Obsługi Pacjenta znajduje się w budynku głównym Centrum Onkologii. Powstało po to, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją. W BOP można uzyskać informacje o sposobie przygotowania się  do badań diagnostycznych, odwołać lub przełożyć wizytę, uzupełnić kartotekę. Osoby, które chcą otrzymać uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej powinny z tygodniowym wyprzedzeniem złożyć pisemny wniosek, albo poprosić telefonicznie o jej przygotowanie.

Biuro Obsługi Pacjenta:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

tel. (052) 374 38 88

Do Przychodni Centrum Onkologii można zarejestrować się:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 w RECEPCJI  w budynku głównym
 • telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Medycznej.

Telefoniczna Informacja Medyczna jest dużym ułatwieniem dla osób spoza Bydgoszczy, które nie muszą przyjeżdżać do szpitala tylko po to, żeby umówić się na wizytę. Aby się zarejestrować wystarczy podać swoje ID lub numer PESEL. Za pośrednictwem Call Center można także uzyskać ważne informacje medyczne, przypomnieć termin wizyty oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.

Telefoniczna Informacja Medyczna

poniedziałek – piątek 7.00 – 22.00

tel. (052) 374 31 10

Pacjent, który nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien telefonicznie lub osobiście odwołać termin wizyty. Dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać ze zwolnionego miejsca!

Numery telefonów pod którymi można się z nami kontaktować:

Kierownik Przychodni dr n. med. Piotr Cisowski: (52) 374 32 64

Kierownik Opieki Medycznej Renata Matyjasek: (52) 374 32 86