Ustawa o Prawa Pacjenta « Pacjent

Ustawa o Prawa Pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Do 2009 roku Prawa Pacjenta w Polsce praktycznie nie istniały. Jakiekolwiek zapisy dotyczące tego tematu wynikały z innych norm prawnych nakładanych na podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W praktyce natomiast nie można było mówić o Prawach jako takich. Chorzy nie znali albo nie rozumieli istniejących wówczas przepisów. Dodatkowo nie zebrano ich w jednym miejscu co nie ułatwiało im postępowania. 6 listopada 2008 roku ukazała się Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W życie weszła z dniem 5 czerwca 2009 roku. Od tego momentu Pacjenci w Polsce mają uregulowane przepisy i różne drogi dochodzenia swoich roszczeń w przypadku ich naruszenia. Dodatkowo powołano kilka różnych organów służących Pacjentom w egzekwowaniu przysługujących im przywilejów i praw.

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo do informacji

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Europejska Karta Praw Pacjentów