Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznymProfilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym


Szkolenie medyczne pod patronatem Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej

„Z uśmiechem przez życie”

Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym.

Rak jamy ustnej – jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak unikać roszczeń.

 Termin: 01.10.2022

Miejsce: Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63

Godziny szkolenia: 8:30 – 17:30

Punkty edukacyjne: 7 pkt

Cena: 550 zł (Cena dla studentów, asysty i higienistek stom.: 320 zł)

.UWAGA: przy wpłatach do dnia 31 maja 2016

koszt szkolenia to tylko 450 zł

Program:

8:30 – 9:00 rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 Powitanie uczestników, przedstawienie działań Fundacji

Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, Prezes Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”

9:15 – 10:45  Choroby błon śluzowych – dostępne metody leczenia

dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska

Podczas wykładu omówione zostaną najczęściej spotykane zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej, ich wygląd, przyczyna, wskazana diagnostyka i obecnie dostępne i stosowane metody leczenia. Procedury postępowania z pacjentem w poradni stomatologicznej i okoliczności , w których należy skierować pacjenta do leczenia specjalistycznego.

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Skuteczność obecnie dostępnych testów przesiewowych do badania zmian na błonie śluzowej

dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek

Przedstawione zostaną ogólne wiadomość o raku jamy ustnej. Omówiony będzie temat testów przesiewowych, ich czułości i swoistości oraz zastosowania w medycynie. Główną częścią prezentacji będzie  przedstawienie dostępnych testów przesiewowych we wczesnym wykrywaniu zmian dysplastycznych na błonie śluzowej jamy ustnej tj.: urządzeń opartych na zjawisku fluorescencji tkankowej, zastosowania kwasu octowego i światła LED, barwienie przyżyciowe błękitem tuloidyny, cytologia szczoteczkowa i inne. Każdy z w/w systemów będzie zaprezentowany w sposobie stosowania oraz na  przypadkach klinicznych. W podsumowaniu zostaną ocenione w/w testy pod względem przydatności zastosowania klinicznego w gabinecie stomatologicznym.

12:30 – 13:30 Algorytm postępowania klinicznego w różnych grupach ryzyka raka jamy ustnej

dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska, dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek

W wykładzie zostaną przedstawione proponowane zasady klinicznego postępowania lekarza stomatologa z pacjentami zgłaszającymi się na standardową wizytę kontrolą stanu jamy ustnej, w szczególności stanu błony śluzowej, pod kątem wczesnego wykrywania zmian podejrzanych onkologicznie. W wykładzie przedstawimy czynniki etiologiczne odpowiedzialne za zachorowanie na raka jamy ustnej. W zależności od mnogości występowania czynników ryzyka zostaną wyodrębnione grupy ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej. Dla każdej z w/w grup zostanie zaproponowany algorytm postępowania klinicznego, jako profilaktyka pierwotna. W przypadku odnalezienia zmian podejrzanych onkologicznie, przedstawimy algorytm postępowania ze zmianą podejrzaną onkologicznie z uwzględnieniem jej opisu, prowadzenia dokumentacji oraz czasu obserwacji i dalszego kierowania do specjalistów.

13:30 – 14:00 przerwa lunchowa

14:00 – 16:00 Odpowiedzialność lekarza stomatologa a rak jamy ustnej

dr Ewa Jańczak-Biegańska

I  Płaszczyzny odpowiedzialności lekarza

II  Rynek Roszczeń

III  Struktura błędów  medycznych w pracy lekarza

IV  Dokumentacja medyczna zło konieczne czy obowiązek

16:00 – 16:15 przerwa kawowa

16:15 – 17:00 Rozmowa z pacjentem

Kamil Kuczewski

– jak namówić pacjenta na regularne badania przesiewowe

– jak przedstawić pacjentowi wynik badania wykazujący zmiany, potencjalnie rakowe

– jak rozmawiać z pacjentem onkologicznym

17:00 – 17:30 Dyskusja

5% ze wszystkich wpłat zostanie przekazane jako darowizna na rzecz Fundacji do walki z rakiem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” na organizację dni otwartych w gabinetach stomatologicznych.

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.:   Tel./fax. 22 846 04 26 ,

[email protected]www.idf.net.pl

Share on Facebook
Tweet This
Share on Google Plus
Pin This

Next Story

This is the most recent story.