Rak płuca – objawy i rozpoznawanie – wywiad ze specjalistami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Rak płuca – objawy i rozpoznawanie – wywiad ze specjalistami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Rak płuca – objawy i rozpoznawanie – wywiad ze specjalistami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

„Rak płuc – objawy i rozpoznawanie” – wywiad ze specjalistami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Kogo najczęściej atakuje rak płuc?

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie i w Polsce. Występuje 3-krotnie częściej u mężczyzn, niż u kobiet, ale w ostatnich 20 latach widać tendencję wzrostową wśród kobiet. Jest również najczęstszą przyczyną umieralności na nowotwory złośliwe u mężczyzn na świecie i w Polsce.

Głównym czynnikiem ryzyka raka płuca jest palenie tytoniu zarówno czynne (92% u mężczyzn, 68% u kobiet), jak i bierne. Do pozostałych czynników ryzyka należą: ekspozycja na azbest, metale (nikiel, arsen, kadm, ołów), krzemionkę i promieniowanie jonizujące – przede wszystkim na radon (jest drugim co do częstości czynnikiem ryzyka raka płuca).

U osób, u których występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka narażenie jest znacznie wyższe. Rocznie w Polsce rejestruje się 15000 zachorowań na raka płuca u mężczyzn i 6000 u kobiet. Z powodu złego rokowania liczba zachorowań i zgonów jest podobna. Przeżycia 5-letnie wynoszą ok. 14%, bez różnicy pomiędzy płciami.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Dlaczego rak płuc jest tak późno wykrywalny?

Rak płuca jest późno wykrywalny, ponieważ często przebiega bezobjawowo. Inną przyczyną jest późne zgłaszanie się do lekarza przez chorych, którzy bagatelizują występujące objawy.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Jakie są najczęstsze początkowe objawy raka płuc?

Do głównych objawów raka płuca należą:

– kaszel lub zmiana charakteru kaszlu (u palaczy). Kaszel u 1/3 chorych związany jest z odkrztuszaniem wydzieliny.

– objawy przedłużającej się infekcji dróg oddechowych czasami z niedodmą części płuca, ropniami lub płynem w jamie opłucnej.

– krwioplucie

– duszność

– osłabienie, zmniejszenie tolerancji wysiłku

– ból w klatce piersiowej

Objawy późne, związane z naciekaniem struktur klatki piersiowej:

– uniesienie kopuły przepony (porażenie nerwu przeponowego)

– chrypka ( naciek nerwu krtaniowego wstecznego)

– wysięk opłucnowy

– bóle obręczy barkowej, kręgosłupa oraz objawy oczne (np.opadanie powieki, zwężenie źrenicy, zapadnięcie gałki ocznej)

– zespół żyły głównej górnej

– zaburzenia przełykania pokarmów

Objawy związane z obecnością przerzutów odległych:

– do nadnercza (zaburzenia hormonalne)

– wątroby (bóle pod prawym łukiem żebrowym, nudności, żółtaczka)

– kości (złamania [patologiczne kości, silne bóle)

– głowy ( bóle, nudności, wymioty, drgawki, zaburzenia motoryczne, niedowłady, zawroty głowy, „zmiana charakteru”)

Objawy związane z zespołami paranowotworowymi (do 20% chorych).

PubliczneCentraOnkologii.pl: Jaka jest najszybsza i najskuteczniejsza metoda badania, dzięki której można dokonać rozpoznania raka płuc?

Najważniejszymi metodami w rozpoznawaniu raka płuca są:

– wywiad i badanie lekarskie

– RTG klatki piersiowej

– tomografia komputerowa klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza

– bronchoskopia

– bronchoskopia z sondą usg, tzw. EBUS ( w przypadku powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia)

– w przypadku podejrzenia przerzutów w innych narządach – badanie PET, bad. tomograficzne lub rezonans magnetyczny innych narządów

– biopsje guzów pod kontrolą RTG, USG lub tomografii komputerowej

– videotorakoskopia, videomediastinoskopia

Metody te pozwalają na wykrycie nowotworu płuca, ocenę jego zasięgu, uzyskanie rozpoznania histopatologicznego lub cytologicznego i kwalifikację do odpowiedniego rodzaju leczenia.

Kwalifikację chorych do leczenia przeprowadzane są przez zespół lekarzy zajmujących się leczeniem raka płuca (torakochirurg, chemioterapeuta, radioterapeuta).

Podstawową metodą leczenia większości rodzajów raka płuca jest leczenie chirurgiczne. W przypadku konieczności zastosowania chemio- i/lub radioterapii leczenie to przeprowadza się w tutejszym Ośrodku Onkologicznym. W Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Oddziale Brachyterapii, jako jednych z nielicznych w Polsce, wykonuje się również zabiegi brachyterapii w przypadku nieoperacyjnych raków płuca. Możliwe jest również wykonanie tzw. termoablacji guza w przypadku przeciwwskazań do wykonania operacji.

W ramach Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej szpitala im.Kopernika w Łodzi można wykonać wszystkie w/w badania a zabiegi i operacje wykonywane są od lat przez doświadczony zespół chirurgów przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu (również operacje małoinwazyjne tzw. VATS).

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ