Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest jedną z najbardziej nieinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych dzięki czemu ma szerokie zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej. Dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej możliwe jest obrazowanie wszystkich tkanek miękkich, kości i innych struktur ciała człowieka. Dzięki temu, że jest to badanie wyjątkowo bezpieczne, nie ma przeciwwskazań, aby stosować tę metodę również u dzieci czy kobiet ciężarnych. Aparatura medyczna nie wykorzystuje bowiem promieni X (rentgenowskich) ani fal ultradźwiękowych, lecz opiera się o właściwości molekuł wodnych w ciele człowieka.

Uzyskany obraz lekarz może dowolnie obracać na różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami, przejść na trójwymiarowy model bądź pozostać na dwuwymiarowym, co daje bardzo duże pole manewru do analizy badanych narządów. Obrazowanie (MR) opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego nie wymaga użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego i jest szczególnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, zwłaszcza zasłoniętych kośćmi, co wykorzystywane jest często do badania mózgu, mięśni i serca. Obrazowanie metodą MR wykorzystywane jest w badaniach praktycznie całego ciała. Obrazowanie MR może być przeprowadzone w różnych sekwencjach. Pozornie nieznaczne zmiany w ustawieniu podstawowych parametrów obrazowania mogą doprowadzić do uzyskania nieco odmiennych danych, dających różne możliwości diagnostyczne. Ze względu na parametry podstawowe, metody obrazowania dzieli się na: obrazy T1,T2-zależne, FLAIR i obrazowanie dyfuzyjne.

Uzupełnieniem techniki MR jest spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo, pozwalająca na uzyskiwanie widm MRJ badanych obszarów organizmu.

Jeśli pacjent otrzymuje środek cieniujący, istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Ale jest ono mniejsze niż w wypadku substancji kontrastowych zawierających jod i powszechnie stosowanych podczas zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej. Ponieważ badanie MRI wiąże się z oddziaływaniem silnego pola magnetycznego, może nie być wskazane u tych, którym wszczepiono różnego rodzaju aparaty lub metalowe implanty.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ