CO Instytut Kraków – Personel

Personel

Specjalizacja:
Miejsce pracy:
Imię/nazwisko:
 
Pozycji na stronie:

(posortowano alfabetycznie wg nazwisk)


 • 1

  lek. med. Aleksandra Ambicka

  Specjalista:

  W trakcie specjalizacji

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Jestem zatrudniona w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów od 2008 roku, obecnie na stanowisku młodszego asystenta. Realizując szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie patomorfologii uczestniczę w pracach zespołu zajmującego się diagnostyką cytologiczną i histologiczną nowotworów. Biorę również udział w prowadzeniu badań naukowych dotyczących raka piersi i nowotworów tkanek miękkich.

 • 2

  dr med. Andrzej Gruchała

  Specjalista:

  Patologia onkologiczna
  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od trzydziestu lat zajmuję się diagnostyką cytologiczną, histologiczną i immunohistochemiczną guzów nowotworowych. Od 1996 r. szczególną uwagę poświęcam rozpoznaniu zmian w powiększonych węzłach chłonnych, a od 2005 roku kieruję Pracownią Diagnostyki Rozrostów Układu Chłonnego. Należę do grupy ekspertów z zakresu hematopatologii w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Jestem członkiem krakowskiego oddziału PTP oraz PTO Za nadrzędny cel mojej pracy zawodowej uważam poszerzanie i pogłębianie umiejętności lekarza praktyka w dziedzinie diagnostyki nowotworów.

 • 3

  dr med. Agnieszka Harazin-Lechowska

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Jestem zatrudniona w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów od roku 2006, obecnie na stanowisku adiunkta. Jako lekarz patomorfolog zajmuję się diagnostyką mikroskopową nowotworów u pacjentów krakowskiego Centrum Onkologii. Moje naukowe zainteresowania dotyczą w szczególności guzów piersi, przewodu pokarmowego oraz tkanek miękkich. Ponadto od 2009 należę do zespołu redakcyjnego kwartalnika „Polish Journal of Pathology”.

 • 4

  lek. med. Grzegorz Januś

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od 2005 roku jestem zatrudniony w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów krakowskiego oddziału Centrum Onkologii- Instytutu im M. Skłodowskiej-Curie, na stanowisku asystenta. Jestem specjalistą z zakresu patomorfologii – wykonuję badania histologiczne i cytologiczne w diagnostyce klinicznej, głównie w diagnostyce nowotworów, w szczególności sutka i tkanek miękkich.

 • 5

  lek. med. Paweł Majchrzak

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od wielu lat zajmuje się diagnostyką z zakresu Patomorfologii Ginekologicznej. Współpracuję z kolegami z Kliniki Ginekologii Onkologicznej pomagając im w codziennej diagnostyce jak i w pracach naukowych.

 • 6

  lek. med. Julia Moskal

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Jestem zatrudniona w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów od 2004 roku. Po odbyciu rezydentury i zadaniu egzaminu specjalizacyjnego w 2009 roku pracuję na stanowisku lekarza-asystenta. Zajmuję się histologiczną i cytologiczną diagnostyką nowotworów. Moje naukowe zainteresowanie obejmują guzy sutka oraz tkanek miękkich.

 • 7

  lek. med. Dariusz Pabis

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od kilku lat zajmuję się diagnostyką mikroskopową nowotworów mając zaszczyt pracować w gronie doskonałych fachowców w tej dziedzinie stale doskonaląc swoje umiejętności dla dobra pacjentów.

 • 8

  prof. dr hab. med. Janusz Ryś

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od 30 lat jestem zatrudniony w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów krakowskiego oddziału Centrum Onkologii- Instytutu im M. Skłodowskiej-Curie, ostatnio na stanowisku Kierownika Zakładu. Jestem specjalistą z zakresu patomorfologii – wykonuję zarówno rutynowe (podstawowe) badania morfologiczne z zakresu diagnostyki nowotworów, jak i badania konsultacyjne. Naukowo zajmuję się oceną znaczenia badań morfologicznych i wybranych badań molekularnych w diagnostyce nowotworów, w szczególności sutka i tkanek miękkich.

 • 9

  lek. med. Wacław Wilk

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Od kilku lat zarówno moje obowiązki zawodowe, jak i zainteresowania naukowe koncentrują się na patologii dróg moczowych, w szczególności nerek, pęcherza moczowego i prostaty. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

 • 10

  lek. med. Joanna Wysocka

  Specjalista:

  Patomorfologia

  Pracownik:

  Zaklad Patomorfologii Nowotworów

  Jestem specjalistą patomorfologii i od wielu lat zajmuję się diagnostyką mikroskopową ( cytologiczną, histopatologiczną oraz immunohistochemiczną ) nowotworów złośliwych. Zajmuję się także badaniami naukowymi – w szczególności w kręgu moich zainteresowań leżą mięsaki tkanek miękkich, nowotwory złośliwe i niezłośliwe piersi oraz nowotwory skóry. Ponadto współpracuję z kilkoma polskimi czasopismami onkologicznymi i patologicznymi.


Pozycji na stronie: