CO Instytut Gliwice – Sukces w leczeniu ostrych białaczek szpikowych

Sukces w leczeniu ostrych białaczek szpikowych

admin
14 stycznia 2014
0

Polski program leczenia ostrych białaczek szpikowych u dorosłych, nazywany DAC (od leków: Daunorubicyna,  Arabinozyd cytozyny, Cladrybina) został uznany w zaleceniach z 2013 roku za nowy standard leczenia tej choroby przez NCCN (National Comprehensive Cancer Network – amerykańska organizacja skupiająca najwybitniejszych ekspertów onkologicznych). Program został opracowany przez Polską Grup ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych  – PALG, której założycielem i przewodniczącym jest prof. Jerzy Hołowiecki obecnie pracujący w gliwickim oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podstawą były wyniki  prospektywnych, randomizowanych badań prowadzonych od wielu lat w osiemnastu polskich ośrodkach hematologicznych skupionych w PALG, które raportowano w cyklu publikacji opisujących wyniki u ponad 2000 pacjentów. Kluczowe znaczenie miało ostatnie badanie opublikowane w najwyżej notowanym czasopiśmie onkologicznym JCO – Journal od Clinical Oncology 2012, które udowodniło, że leczenie wg. polskiego programu DAC  zapewnia w porównaniu ze standardowym leczeniem DA, wyższy odsetek całkowitych remisji i  zwiększenie  o 12% całkowitego przeżycia  chorych czyli wyleczenia. U osób z grupy wysokiego  ryzyka np.  50-60  letnich ta korzyść jest jeszcze większa – 22%.W okresie ponad 25 lat pomimo wysiłków wielu grup badawczych  na świecie nie udało się uzyskać wyników lepszych niż standardowym programem DA. Dlatego polskie badanie zyskało duże uznanie. Poświęcono mu artykuł redakcyjny w JCO, wiele komentarzy w wiodących czasopismach światowych i uznano w zaleceniach NCCN za program o najwyższym stopniu referencyjności – kategoria I (badanie  przeprowadzone wzorowo, eksperci jednomyślni). Badania zostały przeprowadzone dzięki dobrej współpracy i pracowitości lekarzy z osiemnastu polskich ośrodków hematologicznych i dzięki uzyskaniu grantu Komitetu Badań Naukowych. Mający duże znaczenie lek kladrybina był polskiej produkcji. Technikę jego wytwarzania opracowano wiele lat temu w Polskiej Akademii Nauk. Obecny producent  nie wspierał badań i nie wyraził jak dotąd zainteresowania wynikami, w odróżnieniu od producentów zagranicznych  odpowiedników tego leku. Grupa badawcza PALG kontynuuje badania nad leczeniem różnych nowotworów krwi, współpracuje z siecią europejską – European Leukemia Net i innymi grupami na świecie.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.