CO Instytut Gliwice – V edycja międzynarodowego kursu Variana

V edycja międzynarodowego kursu Variana

Magdalena Markowska
9 października 2014
0

„Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School” – piąta edycja kursu odbyła się w Instytucie Onkologii w Gliwicach w dniach 1 – 4 października 2014 r., w którym udział wzięło 18 uczestników  z Niemiec, Gruzji, Włoch, Szwecji, Norwegii i Azerbejdżanu. Kursanci zostali zapoznani z technikami IGRT – radioterapią sterowaną obrazem oraz napromieniania z użyciem bramkowania oddechowego, których pionierem w Polsce jest Instytut w Gliwicach. IGRT (Image Guided Radiation Therapy) jest wysokospecjalistyczną procedurą zapewniającą precyzyjną realizację planu leczenia w wyniku sprawdzenia i ewentualnej korekty pozycji chorego oraz objętości napromienianej bezpośrednio przed napromienianiem. Z kolei bramkowanie oddechowe jest techniką pozwalającą na dokładne napromienianie guzów ruchomych oddechowo. Instytut w Gliwicach jest jednym z kilku ośrodków w Europie i jedynym w Polsce prowadzącym takie szkolenie.