Kopernik Łódź – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ REGIONALNEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ REGIONALNEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO

Iwona Wawerek
27 czerwca 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Kierownik: dr n. med. Cezary Chudobiński

Tel. sekretariat: 42 689 57 51

Zakład diagnostyki wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: tomograf komputerowy 16 rzędowy (CT), rezonans magnetyczny (MR), cyfrowy aparat RTG oraz dwa nowoczesne aparaty USG. Zakład wykonuje biopsje i inne zabiegi pod kontrolą USG. Wśród nowych metod wdrożonych w ostatnim roku na podkreślenie zasługują badania MR piersi oraz MR prostaty z opcjami dyfuzji, DCE oraz spektroskopią pozwalające w wybranych przypadkach na precyzyjniejszą diagnostykę.

W planach na najbliższy czas jest wzbogacenie oprogramowania MRI pozwalającego na analizę badań dynamicznych perfuzji i spektroskopii 3D, zakup nowoczesnego aparatu USG

z opcją fuzji z MRI/TK i przestrzennym wspomaganiem biopsji celowanych – traking 3D oraz zakup aparatu do biopsji wspomaganych próżnią tzw. mammotomu.