CO Instytut Gliwice – Zakład Diagnostyki PET

Zakład Diagnostyki PET

admin
21 stycznia 2014
0

pet

Kierownik Zakładu Diagnostyki PET dr n. med. Andrea d’Amico

Sekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 86 33

E-mail: [email protected]

KWALIFIKACJA DO BADANIA

Pacjenci kierowani są do Zakładu Diagnostyki PET przez lekarzy specjalistów. Skierowanie na badanie PET-CT wraz z dokumentacją medyczną (wyniki badań, konsultacji, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, itp.) powinny być przekazane do pracowni osobiście, pocztą lub faksem. Wystawienie i wysłanie skierowania na badanie PET-CT nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do wykonania badania. Kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna Zakładu Diagnostyki PET na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. Pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku procesu kwalifikacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania do badania o dacie i godzinie badania.

Bardzo prosimy o wypełnianie skierowania komputerowo. Skierowanie ręcznie wypełnione często jest nieczytelne, co bywa powodem opóźnień w kwalifikacji. 

Co to jest badanie PET-CT?

Badanie PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) jest badaniem z dziedziny medycyny nuklearnej. Opiera się na podaniu minimalnej ilości fizjologicznych molekuł (glukoza, aminokwasy itd.) znaczonych atomami radioaktywnymi o bardzo krótkim półokresie rozpadu. Takie izotopy radioaktywne nazywane są  radioznacznikami PET. Podanie radioznacznika  wykonywane jest drogą dożylną. Przy użyciu detektora pozwalającego określić dokładną dystrybucję radioaktywności w ciele pacjenta, można ocenić różne funkcje organizmu (np. metabolizm glukozy, który  związany jest z obecnością nowotworów złośliwych).

W przypadku badania PET-CT pacjent jednocześnie poddany jest badaniu tomografii komputerowej (CT). Jest to badanie radiologiczne, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów

pacjenta i zlokalizować precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

Jak wygląda badanie PET-CT?

PET-CT jest metodą zupełnie bezbolesną i bezpieczną. Przed badaniem pacjent przyjmuje

w formie zastrzyku odpowiedni radioznacznik PET. Następnie przez około 60-75 minut przebywa w pozycji leżącej w zaciemnionym pomieszczeniu. Przez pierwszy kwadrans po podaniu izotopu nie należy się poruszać, a po jego upływie rozpocząć picie czystej, nie gazowanej wody bez żadnych dodatków smakowych (około 0,5l w przeciągu 30min). W tym czasie można swobodnie korzystać z toalety. Tuż przed rozpoczęciem badania technik poprosi pacjenta o opróżnienie pęcherza, a następnie zdjęcie  wszystkich metalowych przedmiotów. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej z rękoma nad głową (zazwyczaj)

i trwa od 15 do 40 min. W czasie badania nie można się poruszać, można natomiast swobodnie oddychać i przełykać ślinę.

Rodzaj badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki PET

Badanie z fuzją PET-CT

Wykorzystany radioznacznik W jakim celu jest wykonywane
F 18[FDG] dla oceny:

  • chorób nowotworowych
  • metabolizmu mózgu
68 Ga-DOTATAE dla oceny guzów neuroendokrynnych
18 F-NaF dla oceny układu kostnego
18 F Cholina dla oceny nowotworu prostaty


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.