Szpital Morski PCK – Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii

admin
28 stycznia 2014
0

Zakład Patomorfologii istnieje od początku funkcjonowania Szpitala Morskiego. Kierownikiem Zakładu od 2008 roku jest specjalista patomorfolog, lek. Urszula Śmiałek, absolwentka AMG, uprzednio asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii AMG [1987-1990], długoletni asystent Zakładu Patologii Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku-Zaspie [1990-2005], od 2005 pracownik Szpitala Morskiego w Gdyni-Redłowie. Uczennica i kontynuatorka formacji zawodowej zasłużonego dla patologii pomorskiej, wieloletniego Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny patomorfologii, Dra n.med. Leonarda Pikiela, pod kierownictwem którego zdobywała doświadczenie i „szlify” jako patolog.  Od momentu objęcia obowiązków kierownika tutejszego Zakładu dr Śmiałek dążyła do osiągnięcia wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług diagnostycznych,  poprzez stałe rozszerzanie zakresu i jakości wykonywanych badań; zbudowanie prężnego zespołu lekarskiego i technicznego, kształcenie przyszłych specjalistów patomorfologów.

Zakład uczestniczy, poza działalnością bieżącą, w pracach ogólnopolskich zespołów ds. diagnostyki patomorfologicznej, m.in. w wypracowywaniu protokołów diagnostycznych i systemu kontroli jakości w patomorfologii, w programach badawczych i pracach naukowych prowadzonych przez pozostałe Oddziały Szpitala.

Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej jakości diagnostyki patomorfologicznej, w stałej bliskiej współpracy z lekarzami dyscyplin klinicznych, dla najlepiej pojętego dobra Chorych, szczególnie z choroba nowotworową.

W chwili obecnej obsadę Zakładu Patomorfologii stanowi:

6-ciu lekarzy:

 • Lek. Urszula Śmiałek, specjalista patomorfolog, Kierownik Zakładu,
 • Lek  Radosław Lenckowski, specjalista patomorfolog, Z-ca Kierownika,
 • Dr n.med. Bohdan Kadylak, specjalista patomorfolog,
 • Lek. Łukasz Fila, specjalista patomorfolog,
 • Lek. Dobrosława Zeszutek, lekarz rezydent w 4-tym roku specjalizacji,
 • Lek. Michał Stasiak, lekarz rezydent, w 2-gim roku specjalizacji.

8 techników histopatologicznych,

2 sekretarki medyczne,

2 techników sekcyjnych.

Zakład świadczy usługi w zakresie:

 • Badań histopatologicznych materiału operacyjnego,
 • Badań mikroskopowych śródoperacyjnych,
 • Badań cytologicznych [cytologia złuszczeniowa, w tym badanie cytologiczne moczu, plwociny, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała],
 • Biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej powierzchownej i głębokiej [pod kontrolą metod obrazowych];
 • Technik specjalnych [barwienia histochemiczne i immunohistochemiczne] jako uzupełniających badanie podstawowe lub z materiału powierzonego,
 • Konsultacji badań histopatologicznych i cytologicznych z innych ośrodków,
 • Sekcji zwłok z uzupełniającym badaniem histopatologicznym,
 • Przechowywania zwłok.

Oferta diagnostyczna skierowana jest zarówno do pozostałych jednostek Szpitala, jak i do zleceniodawców zewnętrznych, w tym Pacjentów indywidualnych.

Zakład pracuje w systemie dwuzmianowym, w dni robocze w godzinach 8.00.-17.00.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.