CO Instytut Kraków – Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii »

dr med. Anna Schnejder-Wilk


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuję się diagnostyką obrazową obejmującą badania radiologiczne, mammografią, USG, TK i MR. Obecnie w Pracowni PET pełnie funkcję konsultanta radiologicznego badań PET-

Read More »

lek. med. Krystyna Zawiła


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej i specjalistą medycyny nuklearnej. Obecnie zajmuję się głównie diagnostyką i terapią z wykorzystaniem izotopów radioaktywnych, w tym diagnostyką metodą PET. Należę do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Read More »

lek. med. Renata Wróbel-Radecka


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Read More »

dr med. Marta Weiss


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od lat zajmuję się leczeniem i diagnostyką nowotworów o wszelkiej lokalizacji, jednak moje szczególne zainteresowania to onkologia urologiczna. Z tym też związana była moja praca doktorska

Read More »

dr med. Tomasz Walasek


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Dr med. Tomasz Walasek jest specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej. W naszym Centrum pracuje w Zakładzie Radioterapii

Read More »

prof. dr hab. med. Marian Reinfuss


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od 30 lat Kierownik Zakładu Radioterapii, 2001-2013 Dyrektor COOK. Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej 2004-2012. Członek: Honorowy PTO i PTRO, redakcji: Nowotwory Journal of Oncology, Rep Pract Oncol Radiot, Onkologia po Dyplomie, Onkologia

Read More »

dr med. Elżbieta Pluta


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Kierownik Pracowni Teleradioterapii. Zastępca kierownika ds. ochrony radiologicznej. Jestem skarbnikiem Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka. Pracuje w zespole ds. protonów czerniaka błony naczyniowej

Read More »

dr med. Anna Patla


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Moja praca doktorska dotyczyła raka jelita grubego. Obecnie zajmuje się głównie leczeniem napromieniowaniem chorych na raka piersi, gruczołu krokowego, płuca

Read More »

lek. med. Andrzej Kukiełka


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Radioterapii zajmuję się brachyterapią, hipertermią oraz teleradioterapią. Moimi szczególnymi zainteresowaniami są intensywna modulacja wiązki promieniowania (IMRT), radioterapia sterowana obrazem (IGRT), radioterapia skojarzona z hipertermią powierzchniową w leczeniu nawrotów raka piersi oraz brachyterapia

Read More »

dr hab. med. Teresa Kowalska


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii. Szczególnym przedmiotem moich zainteresowań jest radioterapia nowotworów terenu jamy brzusznej, przewodu pokarmowego a także raka płuca. Od wielu lat zajmuję się również diagnostyką izotopową

Read More »