CO Bydgoszcz – Zakłady

Zakłady

1. Leczenie: Zakład Teleradioterapii

Zakład Teleradioterapii zajmuje się planowaniem i przeprowadzaniem leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii, z uwzględnieniem jej węższej odmiany, jaką jest teleradioterapia. Zabiegi z tego zakresu stosowane są w większości typów chorób nowotworowych. Planowanie leczenia za pomocą teleradioterapii odbywa się za pomocą specjalistycznego systemu, który umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe określenie obszaru wymagającego napromieniowania. Planowanie odbywa się również w oparciu o badania diagnostyczne wykonane wcześniej, przede wszystkim tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) oraz badanie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET). Ponadto kilka lat temu w naszym Centrum została wdrożona innowacyjna metoda portal vision polegająca na weryfikacji geometrii wiązki promieniowania, a także dozymetrię in vivo – czyli weryfikację dawki promieniowania. Poza działalnością stricte medyczną, Zakład Teleradioterapii prowadzi również szeroko zakrojone programy badawcze dotyczące przede wszystkim:

 • przyspieszonej pooperacyjnej radioterapii konwencjonalnej;
 • radioterapii raka piersi oraz raka krtani.

W Zakładzie Teleradioterapii nasi Pacjenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu medycznego w Polsce, służącego do planowania i leczenia chorób nowotworowych. Zainstalowane są tzw. „linie terapeutyczne”, które są zbiorem urządzeń i aparatów radioterapeutycznych zintegrowanych ze sobą, dzięki czemu możliwy jest szybki przepływ danych dotyczących obrazu i parametrów otrzymanych podczas badań.

W naszym Zakładzie stosuje się następujące techniki napromieniowania:

 • napromieniowanie radykalne standardowe (mające na celu zniszczenie i całkowitą eliminację komórek zmienionych chorobowo)
 • paliatywne (mające na celu zmniejszenie bólu i dolegliwości)
 • napromieniowanie całego ciała (TBI)
 • radioterapia konformalna (3DCRT)
 • modulacja intensywności dawek promieniowania (IMRT)
 • radioterapia stereotaktyczna (SRT)

Koordynatorem Zakładu jest dr n. med. Wiesława Windorbska.

Zespół Zakładu tworzą specjaliści:

– dr n.med. Monika Grzela

– dr n.med. Grażyna Kulińska

– dr n. med Agnieszka Żyromska

– dr n.med. Aleksandra Lewandowska

– dr n.med. Paweł Sokal

– dr n. med Jacek Furtak

– lek. Jowita Amatys-Sowa

– lek. Magdalena Bańkowska-Woźniak

– lek. Joanna Guziałek

– lek. Katarzyna Indrak-Rawicka

– lek. Tamara Kuźba-Kryszak

– lek. Aleksandra Meller

– lek. Anna Partyka

– lek. Izabela Tesmer-Laskowska

– lek. Andrzej Ostrowski

– lek. Maciej Harat

– lek. Paweł Szymański

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Małgorzata Trzcińska.

Koordynatorem Zespołu Techników jest mgr Alicja Klonowska.

2. Leczenie: Ambulatorium Chemioterapii

Ambulatorium Chemioterapii jest specjalną komórką w naszym Centrum, której działalność zorganizowana jest wokół jednodniowego leczenia z zakresu chemioterapii. Pacjenci kierowani są do Ambulatorium po konsultacji z lekarzem onkologiem klinicznej. Każdorazowo przed podaniem leków chemicznych, Pacjent wykonuje wcześniej zlecone badania dodatkowe oraz jest badany przez lekarzy specjalistów. W przypadku, kiedy możliwe jest zastosowanie terapii jednodniowej, jest to dla Pacjenta znacznie bardziej korzystne, ponieważ nie ma wtedy konieczności zostawania w szpitalu, a po zakończonej terapii i odpowiednim okresie wypoczynku Pacjent może wrócić do domu.

Koordynatorem Ambulatorium jest lek. Bogdan Żurawski.

3. Diagnostyka: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem specjalistycznych badań w warunkach laboratoryjnych materiałów pobranych od Pacjenta. Dzięki temu, że nasz Zakład wyposażony jest w specjalistyczną aparaturę medyczną, mamy możliwość przeprowadzać badania szybko i jednocześnie na najwyższym poziomie jakościowym.

Wykonujemy badania z zakresu:

 • hematologii
 • hemostazy (badania krzepliwości krwi)
 • morfologia szpiku kostnego
 • biochemii
 • markerów nowotworowych
 • serologii grup krwi
 • diagnostyki hormonalnej
 • diagnostyki onkologicznej

Nasze doświadczenie i wiedzę łączymy też z najnowszymi zdobyczami techniki w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz z systemami informatycznymi, które umożliwiają szybkie otrzymanie precyzyjnego wyniku badań. Nasz Zakład jest monitorowany zarówno przez wewnętrzny jak i zewnętrzny system kontroli jakości badań laboratoryjnych, co zapewnia stały najwyższy poziom jakości badań. Potwierdzają to wyniki i certyfikaty uczestnictwa uzyskane w programach kontroli krajowych i zagranicznych:

 • Powszechny Program Oceny Wiarygodności Badań Laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Program Centralny Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
 • Powszechny program Zewnętrznej Oceny Jakośći w Medycynie Laboratoryjnej – LABQUALITY w Helsinkach

Kierownikiem Zakładu jest dr Hanna Kardymowicz.

Zespół Zakładu tworzą specjaliści:

 • – mgr Alina Goralewska

  – mgr Agnieszka Kaczmarczyk

  – mgr Piotr Węgielewski

  – mgr Izabela Kaczmarczyk

  – mgr Dariusz Kopiczko

  – mgr Karolina Bochocka-Wysocka

  – mgr Justyna Sadkowska

  – mgr Krystian Kukawka

  – mgr Marta Doroszewska

  – mgr Kinga Radaszewska

  – mgr Agata Zamorska
 • – mgr Marta Zbytek-Ślefarska

Kierownikiem Zespołu Techników jest mgr Aneta Słupicka.

4. Diagnostyka: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej jest wyspecjalizowaną komórką naszego Centrum, która zajmuje sie diagnostyką nowotworową na podstawie obrazu ciała Pacjenta. Lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem poddają analizie obraz w celu potwierdzenia lub wykluczenia zmienionych chorobowo tkanek. Obraz pozyskiwany dzięki trzem podstawowym metodom:

 • ultrasonografia komputerowa – USG (aparatura z sondami sektorowymi, liniowymi, dorektalnymi)
 • tomografia komputerowa – TK (dwuwarstwowy tomograf komputerowy, mammografy)
 • rezonans magnetyczny – MRI (rezonans magnetyczny 1,5T)

Koordynatorem Zakładu jest dr n. med. Jadwiga Szabo-Moskal.

5. Diagnostyka: Zakład Endoskopii

W Zakładzie Endoskopii specjaliści zajmują się badaniami diagnostycznymi oraz zabiegami w ramach leczenia chorób przewodu pokarmowego. Na zlecenie lekarza wykonywane są badania endoskopowe z zakresu gastroskopii (górny odcinek przewodu pokarmowego: przełyk, żołądek, dwunastnica) oraz kolonoskopii (dolny odcinek przewodu pokarmowego: jelito grube).

Badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • kolonoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia diagnostyczna + biopsja
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z usunięciem polipów (polipektomiaprosta i złożona)
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia zmukosektomią guzów zajmujących błonę śluzową
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z założeniem protezy samorozprężalnej
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym leczenia zmian naczyniowych

Koordynatorem Zakładu Endoskopii jest dr n. med. Zbigniew Kula.

Zespół tworzy również specjalista – lek. Katarzyna Kłonowska-Majchrzak.

6. Diagnostyka: Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej, powstały w 1999 roku, jest pierwszą w Polsce jednostką, w której Pacjenci mogli poddać się badaniu PET. Badanie to polega na wyspecjalizowanym obrazowaniu ciała ludzkiego (lub wybranego fragmentu) po dożylnym podaniu radiofarmaceutyku. Badanie PET umożliwia wczesne wykrycie nowotworów, a także diagnostykę ataków padaczkowych, choroby Alzheimera, Parkinsona i innych chorób układu nerwowego.

Zakład Medycyny Nuklearnej opracował zestaw wskazań do wykonania badania PET:

 • przerzuty nowotworowe o nieznanym punkcie wyjścia: w celu lokalizacji guza pierwotnego
 • pojedynczy guzek płuca: w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym
 • niedrobnokomórkowy rak płuc: w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania
 • ziarnica i chłoniaki nieziarnicze: w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii lub/i wczesnego rozpoznania nawrotu choroby
 • choroba wieńcowa: w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego, a także do precyzyjnego ustalenia wskazań i przeciwwskazań do rewaskularyzacji
 • przed transplantacją serca: w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego
 • padaczka: w celu lokalizacji ogniska pierwotnego
 • mięsaki tkanek miękkich: w celu oceny stopnia zaawansowania i/lub wczesnego wykrycia nawrotu choroby
 • nowotwór piersi: w celu przed- i pooperacyjnej oceny zaawansowania
 • nowotwór jajnika: w celu wczesnego wykrycia nawrotu choroby
 • nowotwór tarczycy: w celu lokalizacji ogniska nawrotu choroby w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny
 • planowanie radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki: w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, niedoboru tlenu, silne i szybkie mnożenie się komórek guza
 • radiochirurgiczne leczenie raka płuc o wczesnym stopniu zaawansowania: w celu wykluczenia innych ognisk nowotworowych

A ponadto:

 • nowotwór złośliwy szyjki macicy
 • nowotwór złośliwy trzonu macicy
 • nowotwory obszaru twarzoczaszki i szyi
 • nowotwory dróg żółciowych
 • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (prostaty)
 • nowotwór złośliwy nerek i pęcherza moczowego
 • nowotwór złośliwy wątroby
 • nowotwór mózgu
 • nowotwory jelita grubego
 • podejrzenia przerzutów do kości.

Badania PET-CT wykonywane są z użyciem poniższych izotopów:

 • 18-fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) – znacznik stosowany w diagnostyce nowotworowej, chorobach układu nerwowego i wielu innych
 • 18-fluorek sodu (18F-NaF) – znacznik stosowany w diagnostyce nowotworowej
 • 18-fluorotymidyna (18F-FLT) – znacznik stosowany w diagnostyce nowotworowej
 • 18-fluorotyrozyna (18F-FET) – znacznik stosowany w diagnostyce nowotworowej
 • 18F-DOPA – znacznik stosowany w diagnostyce choroby Parkinsona

Oprócz tego, jako jedyny ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie mamy możliwość stosowania w badaniach PET-CT radioznaczniki znakowane węglem C-11:

 • 11C-Cholina – znacznik stosowany w większości badań diagnostyki nowotworów
 • 11C-Octan – znacznik często wykorzystywany w diagnostyce nowotworów
 • 11C-PIB – znacznik wykorzystywany w diagnostyce nowotworów

Rodzaje badań izotopowych dostępnych w naszym Zakładzie:

 • scyntygrafia tarczycy jodem promieniotwórczym
 • radioizotopowa terapia łagodnych schorzeń tarczycy jodem promieniotwórczmy
 • limfoscyntygrafia – węzeł wartowniczy
 • scyntygrafia wentylacyjna płuc
 • scyntygrafia naczyniaków
 • scyntygrafia ośrodkowego układu nerwowego
 • diagnostyka przewodu pokarmowego,
 • scyntygrafia dróg żółciowych
 • scyntygrafia mięśnia sercowego
 • renoscyntygrafia
 • scyntygrafia statystyczna nerek
 • leczenie izotopowe schorzeń stawów
 • diagnostyka krwawień z przewodu pokarmowego

Koordynatorem Zakładu Medycyny Nuklearnej jest dr n. med. Bogdan Małkowski.

Zespół Zakładu tworzą specjaliści:

 • lek. Tomasz Pietrzak
 • lek. Jarosław Szefer
 • lek. Maria Ślósarek-Brzyk
 • lek. Rita Łopatto

Kierownikiem Zespołu Techników jest mgr Violetta Pankowska

7. Diagnostyka: Zakład Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii zajmuje się diagnostyką mikrobiologiczną materiałów klinicznych, materiałów pobranych ze środowiska a także mikrobiologią farmaceutyczną. Pracują tu kompetentni diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej i biotechnolodzy. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości nowoczesnych metod badawczych jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom świadczonych usług.

Podstawowymi zadaniami Zakładu są:

 • badania diagnostyczne materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów
 • ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki metodą krążkowo-dyfuzyjną i metodą breakpoint (automatyczną)
 • określenie najmniejszego stężenia antybiotyku (MIC), które hamuje wzrost drobnoustroju
 • diagnostyka serologiczna wybranych zakażeń wirusowych
 • badanie jałowości leków
 • monitoring produkcji radiofarmaceutyków
 • monitoring sporządzania leków cytostatycznych
 • kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego

Kierownikiem Zakładu jest dr n. med. Maria Szymankiewicz.

8. Diagnostyka: Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

W Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii zajmujemy się pełną diagnostyką nowotworową, wykonując badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby u naszych Pacjentów.Podstawowe badania to:

 • badania histologiczne (tkanki)
 • badania cytologiczne (komórek)
 • badania molekularne (molekuł DNA i RNA)

Koordynatorem Zakładu jest dr n. med. Wojciech Jóźwicki.