CO Instytut Warszawa – Zakłady

Zakłady

1. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 1. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
  2. wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
  3. kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
  4. diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
  5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu
 2. W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

  1. Pracownia Radiodiagnostyki I;
  2. Pracownia Radiodiagnostyki II;
  3. Pracownia Tomografii Komputerowej I;
  4. Pracownia Tomografii Komputerowej II;
  5. Pracownia Ultrasonografii I;
  6. Pracownia Ultrasonografii II;
  7. Pracownia Rezonansu Magnetycznego;
  8. Pracownia Mammografii Diagnostycznej.

2. ZAKŁAD PATOLOGII i DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 1. Do zadań Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej;
  2. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia, analityka ogólna;
  3. zapewnienie całodobowej możliwości wykonywania podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej;
  4. opracowywanie i realizacja programów badań w zakresie diagnostyki i monitorowania leczenia;
  5. szkolenie pracowników medycznych Instytutu w zakresie interpretacji wyników oznaczeń;
  6. opracowywanie naukowe przydatności markerów w oparciu o bazy danych;
  7. wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości;
  8. szkolenie podyplomowe lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych;
  9. prowadzenie rejestrów i archiwizacja materiału do badań naukowych;
  10. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu
 2. W skład Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

  1. Pracownia Technik Patologicznych;
  2. Pracownia Genetyki Nowotworów;
  3. Pracownia Koordynacji Badań;
  4. Pracownia Cytometrii Przepływowej;
  5. Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów;
  6. Pracownia Cytologii Ginekologicznej;
  7. Pracownia Chemii Klinicznej;
  8. Pracownia Markerów Nowotworowych;
  9. Sekcja Organizacyjno – Administracyjna.

3. Zakład Fizyki Medycznej

 1. Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:

  1. realizowanie zadań mających na celu skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów za pomocą napromieniania z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości;
  2. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie;
  3. szkolenie pracowników Instytutu oraz prowadzenie zewnętrznych kursów doszkalających w zakresie fizyki medycznej;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:

  1. Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych;
  2. Pracownia Dozymetrii;
  3. Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki;
  4. Pracownia Planowania Radioterapii;
  5. Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia;
  6. Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii.

4. Zakład Mikrobiologii Klinicznej

 1. Do podstawowych zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy:

  1. wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie diagnostyki na poziomie podstawowym w zakresie bakteriologii, mikologii i wirusologii;
  2. współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Mikrobiologii Klinicznej wchodzą:

  1. Pracownia Bakteriologii;
  2. Pracownia Mikologii;
  3. Pracownia Wirusologii.

5. Zakład Teleradioterapii

 1. Do zadań Zakładu Teleradioterapii należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących teleradioterapii;
  2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Teleradioterapii wchodzą:

  1. Oddział Radioterapii;
  2. Pracownia weryfikacji i kontroli jakości napromieniania;
  3. Pracownia przygotowania pacjentów do napromieniania;
  4. Pracownia planowania leczenia i napromieniania;
  5. Pracownia przygotowania, planowania i leczenia napromienianiem.

6. Zakład Brachyterapii

 1. Do zadań Zakładu Brachyterapii należy:

  1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących brachyterapii;
  2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie brachyterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą:

  1. Oddział Brachyterapii;
  2. Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii.

7. Zakład Rehabilitacji

 1. Do zadań Zakładu Rehabilitacji należy:

  1. udział w badaniach naukowych i pracach badawczo – rozwojowych oraz współudział w rozwoju nowych technik leczenia w zakresie rehabilitacji;
  2. prowadzenie rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:

  1. Poradnia Rehabilitacyjna;
  2. Pracownia Fizjoterapii;
  3. Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.