CO Instytut Warszawa – Zakłady

Zakłady

1. Zakład Diagnostyki Obrazowej

  1. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy:

    1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z dziedziny diagnostyki nowotworów;
    2. wdrażanie nowych metod diagnostycznych i opracowywanie symptomatologii zmian nowotworowych;
    3. kompleksowe szkolenie w diagnostyce onkologicznej pracowników Instytutu oraz radiologów z innych podmiotów leczniczych;
    4. diagnostyka raka sutka i organizacja badań profilaktycznych celem wykrywania raka klinicznie bezobjawowego – wdrożenie badań, opracowywanie symptomatologii radiologicznej zmian bezobjawowych;
    5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu
  2. W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

    1. Pracownia Radiodiagnostyki I;
    2. Pracownia Radiodiagnostyki II;
    3. Pracownia Tomografii Komputerowej I;
    4. Pracownia Tomografii Komputerowej II;
    5. Pracownia Ultrasonografii I;
    6. Pracownia Ultrasonografii II;
    7. Pracownia Rezonansu Magnetycznego;
    8. Pracownia Mammografii Diagnostycznej.

2. ZAKŁAD PATOLOGII i DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  1. Do zadań Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej należy:

    1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej;
    2. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia, analityka ogólna;
    3. zapewnienie całodobowej możliwości wykonywania podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej;
    4. opracowywanie i realizacja programów badań w zakresie diagnostyki i monitorowania leczenia;
    5. szkolenie pracowników medycznych Instytutu w zakresie interpretacji wyników oznaczeń;
    6. opracowywanie naukowe przydatności markerów w oparciu o bazy danych;
    7. wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości;
    8. szkolenie podyplomowe lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych;
    9. prowadzenie rejestrów i archiwizacja materiału do badań naukowych;
    10. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu
  2. W skład Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

    1. Pracownia Technik Patologicznych;
    2. Pracownia Genetyki Nowotworów;
    3. Pracownia Koordynacji Badań;
    4. Pracownia Cytometrii Przepływowej;
    5. Pracownia Patologii Narządowej Nowotworów;
    6. Pracownia Cytologii Ginekologicznej;
    7. Pracownia Chemii Klinicznej;
    8. Pracownia Markerów Nowotworowych;
    9. Sekcja Organizacyjno – Administracyjna.

3. Zakład Fizyki Medycznej

  1. Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:

    1. realizowanie zadań mających na celu skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów za pomocą napromieniania z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości;
    2. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie;
    3. szkolenie pracowników Instytutu oraz prowadzenie zewnętrznych kursów doszkalających w zakresie fizyki medycznej;
    4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2. W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:

    1. Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych;
    2. Pracownia Dozymetrii;
    3. Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki;
    4. Pracownia Planowania Radioterapii;
    5. Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia;
    6. Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii.

4. Zakład Mikrobiologii Klinicznej

  1. Do podstawowych zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy:

    1. wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie diagnostyki na poziomie podstawowym w zakresie bakteriologii, mikologii i wirusologii;
    2. współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
    3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2. W skład Zakładu Mikrobiologii Klinicznej wchodzą:

    1. Pracownia Bakteriologii;
    2. Pracownia Mikologii;
    3. Pracownia Wirusologii.

5. Zakład Teleradioterapii

  1. Do zadań Zakładu Teleradioterapii należy:

    1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących teleradioterapii;
    2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
    3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2. W skład Zakładu Teleradioterapii wchodzą:

    1. Oddział Radioterapii;
    2. Pracownia weryfikacji i kontroli jakości napromieniania;
    3. Pracownia przygotowania pacjentów do napromieniania;
    4. Pracownia planowania leczenia i napromieniania;
    5. Pracownia przygotowania, planowania i leczenia napromienianiem.

6. Zakład Brachyterapii

  1. Do zadań Zakładu Brachyterapii należy:

    1. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących brachyterapii;
    2. zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie brachyterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;
    3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2. W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą:

    1. Oddział Brachyterapii;
    2. Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii.

7. Zakład Rehabilitacji

  1. Do zadań Zakładu Rehabilitacji należy:

    1. udział w badaniach naukowych i pracach badawczo – rozwojowych oraz współudział w rozwoju nowych technik leczenia w zakresie rehabilitacji;
    2. prowadzenie rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych;
    3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
  2. W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:

    1. Poradnia Rehabilitacyjna;
    2. Pracownia Fizjoterapii;
    3. Pracownia Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.