Szpital Morski PCK – Zakłady

Zakłady

1. Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada 4 pracownie:

1.      Pracownia rtg w bud.nr.3 (dwa gabinety) z aparatami analogowymi rtg firmy SIEMENS, Iconos R 100 oraz EDR 750B  Medicor.  Posiadamy też aparat przyłóżkowy firmy SIEMENS, Polymobil Plus.  Wykonujemy wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej, badania kontrastowe dróg moczowych  i przewodu pokarmowego, skopię pod ekranem.

2.      Pracownia USG b bud.nr 3 z aparatem TOSCHIBA Aplio 500, wyposażonym w trzy głowice USG: convex i dwie głowice liniowe.

Wykonujemy pełen wachlarz  badań u dorosłych i dzieci:

– USG jamy brzusznej

– USG zmian powierzchownych

– USG opłucnej

– USG przezciemiączkowe

– Badania dopplerowskie

-BAC pod kontrolą USG.

3.      Pracownia mammografii w bud.26 posiada aparat mammograficzny analogowy firmy SIEMENS, Mammomat 3000 Nova i aparat USG firmy SIEMENS, Sonoline G50 z dwiema głowicami : Convex i liniową.  Wykonujemy pełną diagnostykę obrazową sutka obejmującą badanie radiologiczne, kliniczne, USG, a także aspiracyjną biopsję cienkoigłową (BAC) pod kontrolą USG, biopsję stereotaktyczną ,  harpunowanie i galaktografię.  Uczestniczymy w Programie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej i pogłębionej profilaktyki raka piersi.

4.       Pracownia TK w bud nr.26 posiada aparat firmy SIEMENS, Somtom Sensation Open.

Wykonujemy wszystkie klasyczne badania tomokomputerowe, z opcją HRCT ( badania wysokiej rozdzielczości),  angio-TK, możliwość trójwymiarowych rekonstrukcji obrazu. Wykonujemy również cienkoigłową biopsję aspiracyjną (BAC) pod kontrolą TK  i planowania do naświetlań dla teleradioterapii.  Pracownia posiada zabezpieczenie anestezjologiczne.

ZESPÓŁ :

-11 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej,

– 5 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji,

-12 techników elektroradiologii,

-2 pielęgniarki anestezjologiczne

– 4 rejestratorki medyczne.

Kierownik ZDO :

 • lek. Agnieszka Drozd Vögeli, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Koordynator techników i Pełnomocnik Dyrektora ds. PZJ w ZDO :

 • p. Gabriela Różycka, st .technik elektroradiologii

Inspektor ochrony radiologicznej:

 • p. Bożena Frąckowiak, st. technik elektroradiologii.

Zakład wykonuje badanie planowane( po uprzedniej rejestracji) i pilne, pon.-pt. w godz.8.00 – 18:00, pełni dyżury w godz.18:00 – 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Rejestracja czynna pon.-pt. 7:30-18:00.

Lek. Agnieszka Drozd Vögeli, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, ur.31.07.1965r.

Ukończyłam studia na Akademii Medycznej w Gdańsku ( obecnie GUMed) w 1994 r, po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę jako mł.asystent w ZDO Szpital Morskiego w Gdyni w 1995 r, gdzie uzyskałam specjalizację w trybie dwustopniowym : I.st. w 1999r i II.st w 2006r.  Od XII.2006 do V.2012 pracowałam jako starszy asystent w ZDO. Od VI.2012 do XII.2012 pełniłam obowiązki Kierownika ZDO, od I.2013 do dziś Kierownik ZDO.
2. Zakład Medycyny Nuklearnej

W Gdyni powstał nowy Zakład Medycyny Nuklearnej. Po kilkuletnich staraniach w październiku 2011 dobiegła końca budowa i wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni-Redłowie. Wchodzi on w skład struktury organizacyjnej Gdyńskiego Centrum Onkologii. Nowa placówka powstała z przeniesienia do nowej siedziby, Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Miejskiego w Gdyni, który działał od 1984 roku. Ośrodek powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt projektu wraz z zakupem aparatury medycznej to 7 mln zł, w tym udział Szpitala Morskiego wynosił 4 mln zł, a dofinansowanie w tym dotacja unijna  3 mln zł. Zakład Medycyny Nuklearnej Gdyńskiego Centrum Onkologii  mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni 750 m2.

Na parterze znajdują się pomieszczenia gamma kamer, sterownia, „pracownia gorąca”, magazyn izotopów, pomieszczenie aplikacji radioizotopów, pokój prób wysiłkowych, rejestracja i poczekalnia. Na piętrze: opisowania, pokój badań pacjentów, gabinety lekarskie, sekretariat, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne a także szatnia. Zakład posiada trzy gamma kamery. Skaner SPECT-CT-Symbia-T firmy Siemens i gamma kamerę „tarczycową” Nucline Th33 firmy Mediso- zakupione do nowego zakładu, oraz jednogłowicową  gamma kamerę E-cam firmy Siemens, przeniesioną ze starego zakładu w Szpitalu Miejskim.  „Pracownia gorąca” wyposażona jest w komorę laminarną firmy Van Gahlen, mierniki aktywności Atomlab 400 oraz Atomlab 500, mierniki skażeń powierzchniCoMo 170D. Zakład dysponuje też bieżnią do kardiologicznych prób wysiłkowych firmy Oxford i zestawami do wykonywania scyntygrafii aerozolowej Venti-Scan.  Zakład nasz wykonuje szeroki zakres badań scyntygraficznych, oraz procedur terapeutycznych. Oprócz najczęściej wykonywanych badań takich jak scyntygrafia: kości, nerek, tarczycy, płuc, przytarczyc, chcielibyśmy zwrócić uwagę na badania kardiologiczne: scyntygraficzne próby wysiłkowe techniką SPECT oraz badanie „bramkowane” SPECT i planarne.

Mają one zastosowanie w diagnostyce choroby niedokrwiennej i kwalifikacji pacjentów do leczenia inwazyjnego, oceny czy stwierdzone w badaniach koronograficznym „ graniczne”: zwężenie tętnic wieńcowych jest istotne dla efektywnego ukrwienia mięśnia sercowego i czy wymaga leczenia inwazyjnego  a także do oceny efektów takiego leczenia.

Zakład nasz jako jeden z niewielu w Polsce posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do wykonywania scyntygraficznych badań kardiologicznych.

Pragniemy także też zwrócić uwagę na wykonywane w naszym Zakładzie badania scyntygraficzne z użyciem analogów somatostatyny w diagnostyce nowotworów neuroendokrynnych, diagnostykę  „węzłów wartowniczych” w rakach sutka oraz czerniakach i scyntygrafię ze „znakowanymi” przeciwciałami antyleukocytarnymi- w diagnostyce zapalenia kości.

Badanie SPECT-CT węzła wartowniczego. (Rak sutka)

Oprócz diagnostyki wykonujemy również procedury terapeutyczne:

1.     leczenie jodem 131- łagodnych schorzeń tarczycy

2.     leczenie paliatywne przerzutów nowotworowych

3.     radiosynowektomia izotopowa – tę metodę leczenia przewlekłych, wysiękowych stanów  zapalnych stawów nasz Zakład wprowadził jako jeden z pierwszych w Polsce.

Zespół Zakładu Medycyny Nuklearnej:

Kierownik Zakładu: dr n. med. Krzysztof Łuka

Zastępca Kierownika: lek. med. Grzegorz Wróblewski

 • Asystent:  lek. med. Wojciech Cytawa
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej: Młodszy Asystent Fizyk – mgr inż. Małgorzata Dyl
 • Pielęgniarka Koordynująca: Beata Trudzińska-Jackowska
 • Młodszy Asystent Pielęgniarka: Beata Frymark
 • Młodszy Asystent Pielęgniarka: Violetta Piotrowska
 • Starszy Technik Elektroradiologii: Krzysztof Woszewski
 • Młodszy Asystent Elektroradiologii: Przemysław Marciniak
 • Sekretarka Medyczna: Małgorzata Zalewska
 • Rejestratorka Medyczna: Barbara Binięda

Zapraszamy do współpracy i korzystania z wykonywanych przez nas badań i procedur terapeutycznych.

3. Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii istnieje od początku funkcjonowania Szpitala Morskiego. Kierownikiem Zakładu od 2008 roku jest specjalista patomorfolog, lek. Urszula Śmiałek, absolwentka AMG, uprzednio asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii AMG [1987-1990], długoletni asystent Zakładu Patologii Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku-Zaspie [1990-2005], od 2005 pracownik Szpitala Morskiego w Gdyni-Redłowie. Uczennica i kontynuatorka formacji zawodowej zasłużonego dla patologii pomorskiej, wieloletniego Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny patomorfologii, Dra n.med. Leonarda Pikiela, pod kierownictwem którego zdobywała doświadczenie i „szlify” jako patolog.  Od momentu objęcia obowiązków kierownika tutejszego Zakładu dr Śmiałek dążyła do osiągnięcia wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług diagnostycznych,  poprzez stałe rozszerzanie zakresu i jakości wykonywanych badań; zbudowanie prężnego zespołu lekarskiego i technicznego, kształcenie przyszłych specjalistów patomorfologów.

Zakład uczestniczy, poza działalnością bieżącą, w pracach ogólnopolskich zespołów ds. diagnostyki patomorfologicznej, m.in. w wypracowywaniu protokołów diagnostycznych i systemu kontroli jakości w patomorfologii, w programach badawczych i pracach naukowych prowadzonych przez pozostałe Oddziały Szpitala.

Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej jakości diagnostyki patomorfologicznej, w stałej bliskiej współpracy z lekarzami dyscyplin klinicznych, dla najlepiej pojętego dobra Chorych, szczególnie z choroba nowotworową.

W chwili obecnej obsadę Zakładu Patomorfologii stanowi:

6-ciu lekarzy:

 • Lek. Urszula Śmiałek, specjalista patomorfolog, Kierownik Zakładu,
 • Lek  Radosław Lenckowski, specjalista patomorfolog, Z-ca Kierownika,
 • Dr n.med. Bohdan Kadylak, specjalista patomorfolog,
 • Lek. Łukasz Fila, specjalista patomorfolog,
 • Lek. Dobrosława Zeszutek, lekarz rezydent w 4-tym roku specjalizacji,
 • Lek. Michał Stasiak, lekarz rezydent, w 2-gim roku specjalizacji.

8 techników histopatologicznych,
2 sekretarki medyczne,
2 techników sekcyjnych.

Zakład świadczy usługi w zakresie:

 • Badań histopatologicznych materiału operacyjnego,
 • Badań mikroskopowych śródoperacyjnych,
 • Badań cytologicznych [cytologia złuszczeniowa, w tym badanie cytologiczne moczu, plwociny, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała],
 • Biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej powierzchownej i głębokiej [pod kontrolą metod obrazowych];
 • Technik specjalnych [barwienia histochemiczne i immunohistochemiczne] jako uzupełniających badanie podstawowe lub z materiału powierzonego,
 • Konsultacji badań histopatologicznych i cytologicznych z innych ośrodków,
 • Sekcji zwłok z uzupełniającym badaniem histopatologicznym,
 • Przechowywania zwłok.

Oferta diagnostyczna skierowana jest zarówno do pozostałych jednostek Szpitala, jak i do zleceniodawców zewnętrznych, w tym Pacjentów indywidualnych.

Zakład pracuje w systemie dwuzmianowym, w dni robocze w godzinach 8.00.-17.00.