Dolnośląskie CO – Zakłady diagnostyczne i lecznicze

Zakłady diagnostyczne i lecznicze

1. Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Personel:

Zespół liczy 14 osób, w tym 5 lekarzy, 4 techników, 3 pielęgniarki, 2 sekretarki.


Kierownik Zakładu lek. med. Violetta Sokolska

Pracownie:

 • Pracownie Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Rejestracja na badania tel.: 071 36-89-544

Pracownia Tomografii Komputerowej – tel. 071 36-89-551

Sprzęt:

Aparat TK – „SOMATOM SENSATION OPEN “SIEMENS”

Pracownia Tomografii Komputerowej jest dzielona pomiędzy diagnostykę i planowanie radioterapii. Aparat jakim dysponujemy jest modelem specjalnie zaprojektowanym dla szpitali onkologicznych. Budowa aparatu ułatwia pozycjonowanie pacjenta podczas planowania radioterapii, a oprogramowanie systemu ułatwia diagnostykę pacjentów onkologicznych. Dysponujemy nowoczesnymi programami wspomagającymi diagnozę (CAD) w nowotworach płuc i jelita grubego. Wykonujemy pełny zakres badań u pacjentów onkologicznych. Rocznie badań diagnostycznych i do planowania wykonujemy około 8000. Zespół pracowników pracuje w prawie niezmienionym składzie od 1999 roku, co gwarantuje fachowość i stale rosnące doświadczenie. Nowo przyjmowani pracownicy muszą dostosowywać się do wysokich standardów obowiązujących w pracowni i, jak dotąd, udaje nam się takich ludzi do siebie przyciągać.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego – tel. 071 36-89-410

Sprzęt:

Aparat MR – SIEMENS „MAGNETOM AVANTO 1.5T”

Aparat Rezonansu Magnetycznego przystosowany jest głównie do diagnozowania pacjentów chorych onkologiczne. Poprzez zastosowanie układu cewek i kanałów odbiorczych, pozwala on na jednorazowe uwidocznienie np. całego kręgosłupa podczas jednego badania (opcja „whole body MR”). Obrazowanie równoległe, wysoki gradient pozwalają także skrócić czas badania do niezbędnego minimum. Istnieje również możliwość wykorzystania opcji dodatkowych, tj. perfuzji, dyfuzji, badania naczyniowego MR.

2. Zakład Brachyterapii

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

tel. /071/ 36-89-437

Kierownik Zakładu: lek. med. Jacek Cwynar

Zastępca kierownika: lek. med. Maria Wolny-Łątka

Oddziałowa: Krystyna Drewniak

3. Zakład Diagnostyki Chorób Piersi

Personel zespołu liczy:

Kierownik Zakładu – dr n. med. Piotr Kasprzak

Z-ca Kierownika Zakładu – lek. med. Małgorzata Strychalska

lek. med. Anna Banaszek

lek. med. Małgorzata Drozd

lek. med. Ewa Gaborska

4 techników:

 • Kierownik Zespołu Techników – Piotr Kupczak
 • St. tech. elektroradiologii Agnieszka Mazur
 • Tech. elektroradiologii Dorota Błaszczyk
 • Tech. elektroradiologii Marta Gawłowska

2 sekretarki:

 • Ewa Kowalska
 • Sylwia Rapior
 • Anna Zawisza

2 rejestratorki:

 • Anna Chodzyńska
 • Edyta Czownicka

1 osoba personelu pomocniczego:

 • Marta Kusiak

Pracownie:

 • mammograficzne
 • ultrasonograficzne
 • biopsyjne
 • dydaktyczna
 • badań scryningowych

sprzęt:

 • 2 mammografy DIAMOND – GE
 • 2 procesory ciemniowe “MINILOADER 2000P” – KODAK z mikserem do odczynników (praca w trybie dziennym).

W pracowniach wykonywane są badania przesiewowe i diagnostyczne oraz w projekcjach dodatkowych. Ilość badań wykonywanych rocznie około 15000.
Pracownie mammograficzne objęte są testami kontroli jakości co zapewnia utrzymanie wysokiej jakości badań.

sprzęt:

 • dwa aparaty USG MY LAB 60 – ESAOTE z głowicami 13Mhz i 18Mhz

W pracowniach usg wykonuje się badania z zakresu:

 • usg gruczołu sutkowego
 • usg blizn po usunięciu piersi
 • dołów pachowych i nadobojczykowych.

Ilość rocznie wykonywanych badań: około 9000

sprzęt:

 • zestaw biopsyjny – SENORX – ENCOR STF
 • stół stereotaktyczny – MAMMOTEST PLUS/S – FISCHER
 • pistolet biopsyjny – PRO-MAG 2.2 – MANAN

Rodzaje wykonywanych biopsji:

 • cienkoigłowa
 • gruboigłowa
 • gruboigłowa wspomagana podciśnieniem (mammotomiczna)

Biopsje wykonuje się pod kontrolą obrazu usg lub przy pomocy stereotaktycznego stołu mammotomicznego.
Ilość wykonywanych biopsji rocznie: około 1000

Kontakty telefoniczne:

 • Kierownik Działu: 71/ 36-89-465
 • Kierownik Zespołu Techników: 71/ 36-89-558
 • Pracownia Mammograficzna: 71/ 36-89- 560
 • Pracownia USG: 71/ 36-89-562
 • Pracownia USG i biopsyjna: 71/ 36-89-561
 • Rejestracja na badania: 71/ 36-89-559
 • Rejestracja na badania scryningowe : 71/ 36-89-566
 • Pokój lekarzy i techników: 71/ 36-89-563

Informacje dla pacjentów

 • Mammografia – jest badaniem nieinwazyjnym . Polega na ucisku i prześwietlaniu piersi promieniami Roentgena. Wykonywane są dwie projekcje: górno-dolna i skośna. W badaniu mammograficznym wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo wczesnym etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania. Nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • USG – badanie jest nieinwazyjne, wykorzystuje ultradźwięki przetwarzane na obraz. Metoda ta jest szczególnie przydatna do oceny piersi o budowie gruczołowej (np. u młodych kobiet) i pozwala wykryć palpacyjnie wyczuwalne guzki, a w przypadku większych zmian pomaga odróżnić wypełnione płynem torbiele od guzów litych. Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne. Przed przyłożeniem emitującej fale ultradźwiękowe sondy skóra smarowana jest specjalnym żelem. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – służy do pobrania materiału komórkowego lub płynu z podejrzanych miejsc w piersi za pomocą strzykawki zakończonej cienką igłą . Trwa mniej niż 30 minut nie wymaga znieczulenia , założenia szwów i nie pozostawia blizn.
 • Biopsja gruboigłowa – wykonywana jest przez małe nacięcie skóry , w które kilkakrotnie wprowadza się igłę do biopsji. Zostaje pobrany mały fragment tkanki 4-6 próbek. Biopsja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, trwa ok.30 min. Wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych. Nie wymaga założenia szwów jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie, pozostawia minimalną bliznę. Jest zabiegiem zarezerwowanym do zmian większych.
 • Biopsja gruboigłowa z podciśnieniem – mammotomiczna biopsja piersi jest zabiegiem ambulatoryjnym, trwa ok. 30 minut. Pozwala przez jednorazowe wkłucie o średnicy 3 mm pobrać wycinki podejrzanej tkanki. Stosuje się tylko znieczulenie miejscowe, nie zakłada się szwów, jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie. Jest zabiegiem zarezerwowanym dla zmian mniejszych
 • W/w biopsje można wykonać zarówno pod kontrolą stereotaksji jak i podkontroląUSG.

  Biopsja gruboigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedynie w przypadku zaburzeń krzepnięcia lub przyjmowania leków przeciwkrzepliwych należy zgłosić ten fakt i ustalić z lekarzem sposób przygotowania się do zabiegu.
 • Biopsja stereotaktyczna – aparatura składa się ze specjalnego stołu, na którym pacjentka leży na brzuchu, wbudowanego mammografu z przystawką stereotaktyczna i połączonego z nim komputera . Za jego pomocą wyznacza się parametry lokalizacji zmiany i głębokości wprowadzenia igły w jej centrum. Tego typu diagnostyka przydatna jest najczęściej w diagnostyce skupisk mikrozwapnień i innych zmian widocznych wyłącznie w mammografii.
 • Biopsja pod kontrolą USG – służy do pobierania materiału pod stałą kontrolą obrazu usg. W trakcie zabiegu, dzięki podglądowi obrazu na monitorze usg można dokładnie określić i zobaczyć zakres pobranego materiału oraz dokładnie wybrać obszar najbardziej podejrzanych zmian. Metoda ta służy do diagnostyki zmian widocznych w badaniu usg

4. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

tel. 71 36-89-530

e-mail: [email protected]

Kierownik: mgr chemii Eugenia Pruszyńska – diagnosta laboratoryjny, specjalista II st. analityki

Personel:

Diagności laboratoryjni:

 • mgr biologii Anna Sielicka-Żołnierek
 • mgr analityki klinicznej Marta Buczkowska-Rabenda
 • mgr analityki klinicznej Katarzyna Magdziarz
 • mgr analityki klinicznej Bogumiła Pilat

oraz zespół 13 techników analityki medycznej

5. Zakład Elektroniki Medycznej

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

tel./faks: 071 3689 527,

tel.: 507050395

Kierownik Zakładu:

mgr inż. Robert Zwiernik

tel.: 071 3689 527, 602180966

e-mail: [email protected]

Personel:

tel.: 071 3689 528

 • mgr inż. Marcin Biskupek
 • mgr inż. Paweł Czajka
 • mgr inż. Zbigniew Mizera
 • mgr inż. Dariusz Wawrzyniak

oraz zespół 13 techników analityki medycznej

Zakład Elektroniki Medycznej:

 • wykonuje codzienną i okresową kontrolę aparatury do teleradioterapii (akceleratorów i symulatorów) oraz układów sygnalizacji i zabezpieczeń;
 • sprawuje nadzór nad urządzeniami wspomagającymi aparaturę do teleradioterapii (urządzenia chłodnicze i sprężarki powietrza, drzwi osłonowe itp.);
 • ustala zakres zadań dla serwisów zewnętrznych i nadzoruje realizację kontraktów serwisowych (w zakresie w/wym aparatury i urządzeń wspomagających)

6. Zakład Fizyki Medycznej

Nowoczesne metody leczenia w Zakładzie Fizyki Medycznej DCO

Opracowanie: mgr Anna Walczak, mgr Anna Grabuś

Pod kierownictwem naukowym: Dr n. med. Marzena Janiszewska

Kierownik Zakładu

Dr n. med. Marzena Janiszewska

Zakład Fizyki Medycznej zajmuje się przygotowaniem planów leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, dozymetrią dawek oraz kontrolą aparatury terapeutycznej. Prowadzi ścisłą współpracę z oddziałami DCO w przygotowaniu planów leczenia, wprowadzaniu nowych technik napromieniania oraz nowej aparatury do terapii.

W Zakładzie Fizyki Medycznej wykonuje się:

 • pomiary parametrów wiązek promieniowania wytwarzanych przez aparaty terapeutyczne, do konfiguracji systemów planowania leczenia,
 • pomiary kontrolne (bieżące, po przeglądach serwisowych, naprawach) sprawdzające parametry geometryczne oraz dozymetryczne aparatów terapeutycznych oraz symulatorów
 • pomiary kontrolne aparatury pomiarowej
 • pomiary kontrolne aparatury do lokalizacji (tomograf komputerowy)
 • weryfikację utworzonych planów leczenia w technice dynamicznej IMRT, VMAT  Weryfikacja planu leczenia na aparacie terapeutycznym za pomocą portalu.
 • pomiary dozymetrii in vivo dla pacjentów w teleradioterapii i brachyterapii
 • maski, osłony indywidualne, materace próżniowe do stereotaksji pozaczaszkowej
 • fuzje obrazów TK, NMR, PET
 • plany leczenia napromieniania pacjenta w teleradioterapii i brachyterapii.
  Nowoczesne systemy komputerowe oraz algorytmy obliczeniowe umożliwiają wykonanie planów leczenia z wykorzystaniem różnych technik napromieniania:

  • technika konformalna CRT
  • technika dynamiczna IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy)
   Przykładowy plan leczenia w technice IMRT, z wykorzystaniem 7 wiązek promieniowania jonizującego.
  • technika dynamiczna VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)

   Przykładowy plan leczenia w technice VMAT, z użyciem dwóch łuków.
  • technika napromieniania całego ciała TBI (Total Body Irradiation) przed przeszczepem szpiku
   Układ wiązek AP/PA w technice TBI.
  • technika stereotaktyczna   System unieruchamiania pacjenta w stereotaksji głowy.
  • technika radioterapii z bramkowaniem oddechowym
   Ułożenie pacjenta oraz blok reflektorów, za pomocą którego można określić ruchy oddechowe pacjenta
  • brachyterapia ginekologiczna
  • brachyterapia skóry.

Zakład Fizyki Medycznej bierze udział w procesie weryfikacji obrazowej, gdzie zanim dostarczone zostanie promieniowanie, pacjent jest obrazowany i przemieszczany do prawidłowego ułożenia.

Zakład Fizyki Medycznej jest jednostką szkolącą specjalistów z Fizyki Medycznej. Prowadzone są m. in. pracownie magisterskie, organizowane są staże dla studentów, lekarzy specjalizujących się, których program specjalizacji wymaga stażu z zakresu radioterapii.

Zakład Fizyki Medycznej uczestniczy w tworzeniu, zmianach oraz realizacji Systemu Kontroli Jakości. Posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

7. Zakład Patomorfologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

KADRA

Kierownik: dr n. med. Andrzej Wojnar

Z-ca Kierownika: dr n. med. Wojciech Rzeszutko

Konsultant naukowy: prof. dr hab. Michał JeleńStarsi asystenci:

 • dr n. med. Elżbieta Suder
 • dr n. med. Janusz Kubacki
 • lek. med. Edmund Prudlak
 • lek. med. Monika Setta

Młodszy Asystent:

 • lek. med. Łukasz Fuławka
 • lek. med. Tomasz Wojciechowski
 • mgr Edyta Kępska
 • mgr Barbara Korzeniowska
 • lek. med. Lukasz Hałoń
 • mgr Paulina Subara
 • mgr Karolina Żabierek

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 • Sekretariat
 • Pracownia biopsyjna
 • Pracownia badań śródoperacyjnych
 • Pracownia cytologiczna
 • Pracownia immunohistochemiczna

DIAGNOSTYKA


Zakład wyposażony jest w nowoczesną zautomatyzowaną i wystandaryzowaną aparaturę (patrz galeria) oraz posiada liczne certyfikaty jakości (patrz galeria).

SZKOLENIE


Zakład jest wpisany (jako jeden z dwu w województwie dolnośląskim) na listę Ministerstwa Zdrowia zakładów uprawnionych do szkolenia specjalistycznego w zakresie patomorfologii (miejsca akredytacyjne) oraz na listę Ministerstwa Zdrowia zakładów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych z patomorfologii dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii onkologicznej. Prof. Jeleń i dr Wojnar prowadzą wykłady na ogólnopolskim kursie dla onkologów klinicznych organizowanym przez CMKP na bazie D.C.O. we Wrocławiu. Dr Wojnar jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii.

NAUKA


Pracownicy zakładu są autorami licznych prac naukowych publikowanych w indeksowanych czasopismach oraz wygłaszanych na sympozjach krajowych i zagranicznych.


Prof. Dzięgiel jest też współautorem podręcznika “Immunohistochemistry and in situ Hybridization of Human Carcinoma”.

Prof. Dzięgiel i dr Wojnar są współautorami podręcznika “Nowotwory skóry”.

8. Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii

Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

tel. 071 36 89 542-543

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Personel:

Zespół liczy 25 osób w tym 3 lekarzy – z drugim stopniem specjalizacji, 5 lekarzy rezydentów, 8 techników, 3 sekretarki, 3 rejestratorki, 3 osoby personelu pomocniczego.

 • Kierownik Zakładu lek. med. specjalista radiolog Anna Banaszek
 • Z-ca Kierownika lek. med. specjalista radiolog Jerzy Rudy
 • lek. med. specjalista radiolog Małgorzata Drozd

Pracownie:

 • Pracownie RTG Ogólnodiagnostyczne
 • Pracownie USG
 • Pracownia Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej

Rejestracja na badania tel.: 071 36-89-544:

 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku H – tel.071 36-89-54

Sprzęt:

 • aparat rtg – SIRESKOP CX “SIEMENS”
 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku A – tel.071 36-89-547

Sprzęt:

 • aparat rtg – MULTIX TOP “SIEMENS”
 • system ucyfrowienia pośredniego CR FUJI
 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku B – tel.tel.071 36-89-546

Sprzęt:

 • aparat rtg – MULTIX TOP “SIEMENS”
 • aparat rtg mobilny POLIMOBYL PLUS “SIEMENS”

Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii wykonuje około 13 500 badań rocznie. Działalność pracowni rentgenodiagnostycznych obejmuje pełen zakres badań z radiologii konwencjonalnej.

Pracownia USG w budynku A tel. 071 36-89-587

Aparatura diagnostyczna:

 • SONOLINE “G 60 S “

Pracownia USG w budynku B tel. 071 36-89-586

Aparatura diagnostyczna:

 • SONOLINE VERSA PRO CF
 • ALOKA ALPHA 7

W pracowniach wykonywane są wszystkie rodzaje badań USG. Rocznie wykonywanych jest około 6 500 badań.

Pracownia Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej

tel/fax 071 3689568

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Pracownia formalnie istnieje od 2002 roku w ramach Zakładu Radiologii, obecnie Zakładu Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W pracowni pracują:

 • Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii – lek. med. spec. radiolog Anna Banaszek,
 • fizyk – mgr Elżbieta Pater
 • fizyk – mgr inż. Małgorzata Szewczyk
 • fizyk – mgr inż.Mateusz Weżgowiec

Pracownia zajmuje się:

 • Opracowaniem , wdrąaniem oraz wykonywaniem testów podstawowych aparatury ucyfrowionej w rentgenodiagnostyce ogólnej.
 • Szkoleniem techników w wykonywaniu testów w rentgenodiagnostyce ogólnej.
 • Wykonywaniem testów specjalistycznych dla aparatów mammograficznych w DCO oraz na zlecenie zewnętrzne innych pracowni mammograficznych (upoważnienie PWIS we Wrocławiu 01/2006); głównie z województwa dolnośląskiego.
 • Szkoleniem techników elektroradiologii w zakresie testów podstawowych analogowych w pracowniach mammograficznych w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne.
 • Współpracą z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym i z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym w zakresie kontroli, wykonywanych z upoważnienia Ministra
  Zdrowia, w pracowniach mammograficznych, realizujących badania w ramach programu przesiewowego.
 • Współuczestniczeniem we wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Dolnośląskim Centrum Onkologii i koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem tego systemu w zakresie kompetencji.
 • Doradztwem w zakresie aparatury oraz testów podstawowych i systemu zarządzania jakością w pracowniach mammograficznych.
 • Organizacją pomiarów porównawczych dla fizyków oraz inżynierów serwisowych w z zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w pracowniach mammograficznych i ogólnej rentgenodiagnostyce.
 • Współpracą w zakresie tworzenia standardów pomiarowych w diagnostyce obrazowej na potrzeby dokumentów legislacyjnych (rozporządzeń).
 • Kontrola jakości aparatury USG ( w przygotowaniu).
 • Współpracą z Państwowym Centrum Akredytacji.

9. Zakład Teleradioterapii

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Kontakt: Tel.: 071/36-89-501

 • Dział Ambulatoryjny
 • Dział Stacjonarny

AKTUALNY PERSONEL

Kierownik: dr n. med. Adam Maciejczyk

Zastępca kierownika: dr n. med. Dorota Dupla

Zastępca kierownika: lek. med. Agnieszka Pomiećko-Olszowy

Pielęgniarka Koordynująca Działu Stacjonarnego: Kazimiera Szygulska

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Jolanta Szelachowska
 • lek. med. Agnieszka Kaczmar-Dybko
 • lek. med. Agata Szulc
 • lek. med. Klaudiusz Małachowski
 • lek. med. Tomasz Romaniuk
 • lek. med. Romualda Lebedowicz
 • lek. med. Anna Sosińska – Rudy

Asystenci:

 • lek. med. Agata Milach
 • lek. med. Bożena Stemerowicz-Stachowiak

Rezydenci:

 • mł. asystent Iga Stępniowska
 • mł. asystent Jarosław Kubielas
 • mł. asystent Marek Janicki

W Zakładzie Teleradioterapii leczymy ok. 2000 pacjentów rocznie. Pacjenci są leczeni w trybie ambulatoryjnym lub są hospitalizowani na okres terapii.

Leczymy nowotwory głowy i szyi, płuca, prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Stosujemy radiochirurgię (radioterapię stereotaktyczną) w pojedynczych przerzutach do mózgu, niektórych guzach mózgu i innych schorzeniach wewnątrzczaszkowych.

Stosujemy procedurę napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku u dzieci i dorosłych.

Ściśle współpracujemy z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe. Kierownik Zakładu Teleradioterapii ,dr n. med. Adam Maciejczyk, jest polskim koordynatorem międzynarodowego protokołu leczenia mięsaków tkanek miękkich u dzieci- CWS 2006.

Uczestniczymy w międzynarodowych i ogólnopolskich badaniach klinicznych.:

 • badanie II i III fazy nad kojarzeniem radioterapii z nowymi lekami w glejaku wielopostaciowym
 • badanie nowego schematu radioterapii i chemioterapii w leczeniu pierwotnie nieoperacyjnego raka odbytnicy.

Wyposażenie Zakładu Teleradioterapii:


Na wyposażeniu Zakładu Teleradioterapii znajduje się Linia Radioterapeutyczna firmy Varian (USA) zawierająca:

 • Symulator rtg “Ximatron” z wizualizacją XimaVision – 1 szt
 • Symulator rtg “Acuity” z wizualizacją portalową – 2 szt
 • System planowania leczenia “Eclipse” z modułem planowania IMRT “Helios”, stacjami oraz lekarskimi stacjami planowania SomaVision
 • Pięć akceleratorów “Clinac 2100 C/D” z systemem wizualizacji wiązki promieniowania Portal Vision oraz kolimatorami wielolistkowymi MLC80/120
 • Akcelerator “Clinac 600 C/D” z kolimatorem wielolistkowym MLC80
 • Integrujący, komputerowy system weryfikacji i zarządzania “VARIS VISION”

oraz akcelerator niskoenergetyczny “Co – Line” prod. Zakładu Aparatury Jądrowej w Świerku