Poliklinika MSW Olsztyn – Zakłady diagnostyczne i lecznicze

Zakłady diagnostyczne i lecznicze

1. Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Kierownik Zakładu: mgr Ewa Hołownia-Puczel

Kierownik Zespołu Techników: Agata BiałczakPracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje rocznie około 320 tysięcy badań pracując w systemie całodobowym i oferując usługi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym.


Wykonujemy badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, immunologii, hormonów, markerów chorób nowotworowych, sepsy, przewlekłej niewydolności krążenia i zawału, badania serologii grup krwi, serodiagnostyki kiły i HIV oraz badania mikrobiologiczne.


Prowadzimy zewnętrzną, krajową i międzynarodową kontrolę jakości badań, co pozwala utrzymać ich wysoką jakość i wiarygodność. Posiadamy certyfikaty Centralnego Ośrodka Jakości oraz Certyfikat Akredytacyjny.


Różnorodność i szeroki zakres świadczonych analiz umożliwia szybkie i skuteczne zdiagnozowanie pacjenta.


Atutem laboratorium jest fachowy, odpowiedzialny i miły personel, służący każdemu pomocą.


Laboratorium czynne jest całą dobę.

2. Zakład diagnostyki obrazowej

Kierownik Zakładu: dr n. med. Maciej Michalak

Kierownik zespołu techników: Elżbieta LipińskaZakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, spełniający wszelkie normy unijne w zakresie jakości sprzętu i ochrony radiologicznej pacjenta. Posiadamy spiralny tomograf komputerowy z dwoma rządami detektorów i strzykawką automatyczną umożliwiające wykonywanie wielofazowych badań całego ciała, w tym komputerowych badań angiograficznych. Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji medycznych badań tomograficznych na zasadzie teleradiologii. Badania piersi wykonujemy na jednym z najnowocześniejszych w Polsce mammografów cyfrowych, uczestnicząc w programie nieodpłatnych badań przesiewowych piersi w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pracowania USG świadcząca usługi w pełnym zakresie, posiada dwa nowoczesne ultrasonografy z opcją badań dopplerowskich. Pracownia rentgenodiagnostyki wyposażona jest w dwa aparaty RTG, w tym jeden cyfrowy najnowszej generacji. Biopsje narządów przeprowadzane są pod kontrolą USG lub tomografu komputerowego.

3. Zakład usług psychologicznych

Kierownik Zakładu: dr n. med. Maciej MichalakZakład Usług Psychologicznych zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń, opinii oraz zaświadczeń. Wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów.


Przeprowadzamy badania:

 • Kandydatów na kierowców
 • Kierowców pojazdów samochodowych wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Przedstawicieli handlowych oraz kierujących samochodami służbowymi
 • Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:


  • za spowodowanie wypadku drogowego
  • za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, lub innego środka psychoaktywnego
  • za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Osób skierowanych przez lekarza
 • Operatorów: wózków akumulatorowych i widłowych, suwnic, maszyn drogowych, sprzętu budowlanego, podnośników, urządzeń ciśnieniowych
 • Osób wykonujących pracę na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością oraz stałym dużym dopływem informacji i gotowością do szybkiej reakcji
 • Osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej (Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 28 maja 1996 r. Dz. U. nr 62 poz. 287)
 • Przy ponownym ubieganiu się o zatrzymane prawo jazdy
 • Kandydatów i kierowców sportów rajdowych
 • Inne badania diagnostyczne związane z psychologią pracy.
Jesteśmy placówką odwoławczą od negatywnych orzeczeń z innych PracowniOferujemy również badania dla:

 • kandydatów na sędziów, prokuratorów, komorników, syndyków
 • kandydatów na kuratorów sądowych i społecznych
 • kandydatów i posiadających licencje detektywa
 • pracowników zabezpieczenia technicznego I i II stopnia
 • pracowników ochotniczej straży pożarnej
 • strażników miejskich i gminnych
 • inspektorów i kandydatów na inspektorów ruchu drogowego
 • kandydatów do resortu finansów (Kontrola Skarbowa, Służba Celna)
 • kandydatów do resortu spraw wewnętrznych (Policja, Państwowa Straż Pożarna)
 • kandydatów do resortu sprawiedliwości (Służba Więzienna)
 • osób ubiegających się na stanowiska w innych instytucjach bezpieczeństwa narodowego RP
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osób zajmujących się materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób ubiegających się o posiadanie bądź przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej

4. Pracownia cytologii i histopatologii

Kierownik Pracowni: prof. zw. dr hab. n. med. Marian SulikPatomorfolog to specjalista, z którym zazwyczaj pacjent nie spotyka się bezpośrednio, gdyż pracuje on w warunkach laboratoryjnych. Histopatologia jest działem patomorfologii zajmującym się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk mikroskopowych, zachodzących w komórkach oraz tkankach organizmu w przebiegu różnych schorzeń. Wraz z postępem technologicznym możliwości praktycznego wykorzystania histopatologii w diagnostyce wciąż rosną. Dzięki histopatologii możliwe jest wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych, wszelkich zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, a także skuteczność terapii w wielu dziedzinach medycyny. Badania materiału tkankowego (pobranych wycinków, usuniętych narządów lub ich fragmentów) pozwalają histopatologowi rozpoznawać i oceniać stopień zaawansowania chorób nowotworowych, monitorować postęp terapii, pomóc w ustalaniu przez klinicystów terapii personalizowanej, co zwiększa skuteczność właściwie dobranych leków. Histopatolog, na podstawie analizy mikroskopowej fragmentów tkanek może wykryć wiele zmian patologicznych zachodzących w organizmie.Badania diagnostyczne Pracowni Cytologii i Histopatologii obejmują:

 • wszelkie tkanki usunięte w drodze zabiegów medycznych
 • płyny pochodzące z jam ciała
 • aspiraty uzyskane drogą nakłuć grubo- i cienkoigłowych
 • badania cytologiczne materiałów złuszczeniowych
 • techniki specjalne (barwienia histochemiczne)
 • techniki z zakresu biologii molekularnej – badania immunohistochemiczne z nieograniczonym panelem przeciwciał
W Pracowni wykonywane są badania biopsyjne dla SP ZOZ MSW z W-MCO o profilu onkologicznym, gastroenterologicznym (oligobiopsje i materiały operacyjne), ginekologicznym, urologicznym, nefrologicznym, chirurgicznym i laryngologicznym oraz badania śródoperacyjne. Doświadczeni specjaliści wykonują biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG (tarczyca, sutek, węzły chłonne i inne tkanki miękkie) oraz TK (wątroba, trzustka itp.); prowadzona jest również cytodiagnostyka płynów i plwocin. Pracownia Cytologii i Histopatologii SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie może się poszczycić wybitną, cenioną w kraju kadrą diagnozujących specjalistów z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści chętnie służą konsultacjami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Celem do którego dążymy, jest przede wszystkim jakość. Wychodzimy z założenia, że dobra diagnoza jest podstawą sukcesu terapeutycznego.