Teleradioterapia

Teleradioterapia

Teleradioterapia

Radioterapia jest jedną z technik leczenia chorób nowotworowych, która polega na niszczeniu komórek nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego. Celem radioterapii jest uniemożliwienie dalszego podziału i rozmnażania się komórek nowotworowych, dzięki czemu jest jedną najskuteczniejszych metod hamowania wzrostu komórek nowotworowych oraz służy do ich eliminacji z organizmu. Możliwość nadania konkretnego kierunku promieniowaniu jonizującemu umożliwia precyzyjne określenie miejsca, które ma zostać napromieniowane z dużą dokładnością. Jest to szczególnie przydatne w leczeniu takich obszarów organizmu jak głowa, szyja, płuca czy prostata, ponieważ narządy te są ulokowane w miejscach, gdzie występuje dużo obszarów wrażliwych.

Jedną z technik radioterapii jest Teleradioterapia (RTH) – leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek. Do Teleradioterapii stosowane są bardzo nowoczesne, bezpieczne urządzenia do radioterapii. Pozwalają na dokładne zaplanowanie leczenia i skierowanie wiązki promieni na obszar zmieniony chorobowo jednocześnie ograniczając do minimum działanie promieni na zdrowe tkanki. Każdy etap planowania i napromieniania kontrolowany jest przez lekarza, fizyka, technika. W zależności od stanu Pacjenta oraz przebiegu jego leczenia możemy wyróżnić trzy metody stosowania radioterapii:

  • teleraradioterapia radykalna: polega ona na napromieniowaniu guza lub jego okolicy w celu jego zniszczenia i wyeliminowania ze zdrowego organizmu
  • teleradioterapia paliatywna: ma na celu łagodzenie bólu związanego z rozprzestrzenianiem się nowotworu.
  • teleradioterapia objawowa: ma na celu całkowite lub częściowe wyeliminowanie bólu spowodowanego przerzutami nowotworowymi oraz zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych.

Proces leczenie podzielony jest na kilka etapów

  1. kwalifikacja do leczenia – dokonywany przez lekarza specjalistę wybór właściwej procedury leczenia.
  2. planowanie leczenia – proces tworzenia planu leczenia realizowany przez lekarza i fizyka, który obejmuje wykonanie badań obrazowych, ustalenie pól do napromieniania, dawki całkowitej i dawek dziennych i ilości frakcji tj. ilości dni w których będą prowadzone zabiegi.
  3. Napromienianie – realizacja planu leczenia na wyznaczonym aparacie terapeutycznym (akceleratorze) przez zaplanowaną ilość dni przez technika pod kontrolą lekarza prowadzącego. Polega na codziennym układaniu pacjenta na aparacie terapeutycznym i monitorowaniu terapii za pomocą systemu kamer zainstalowanych w pomieszczeniu.

Pacjent podczas i po teleradioterapii najczęściej może się spodziewać gorszego samopoczucia, braku apetytu, uczucia wyczerpania i braku energii. Wszelkie objawy niepokojące powinno się zgłaszać lekarzowi lub innemu personelowi medycznemu w ośrodku prowadzącym terapię.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ